ثبت مشخصات فروشنده آسانسور


دقت شود، به دلیل اینکه کلیه پیام های سامانه از طریق این شماره همراه به اطلاع شرکت می رسد،لذا این شماره باید معتبر و اصلی باشد.

مثال : 09100001234

مثال : 02632806031[فاصله]02632806032

مثال : 02632806031
درصورتی که نمایندگی استان جزیره کیش را برعهده دارید، این گزینه را انتخاب نمایید
تصویر با پسوند png و jpg و tiff با حداکثر حجم 1 مگابایت وارد نمایید.
هنوز فایلی ارسال نکرده‎اید.
دقت شود، به دلیل اینکه کلیه پیام های سامانه از طریق این پست الکترونیکی به اطلاع شرکت می رسد،لذا این پست الکترونیکی باید معتبر و اصلی باشد.

مثال : example@domain.com
captcha