ثبت مشخصات شرکت بازرسی

دقت شود، به دلیل اینکه کلیه پیام های سامانه از طریق این شماره همراه به اطلاع شرکت می رسد،لذا این شماره باید معتبر و اصلی باشد.

مثال : 09100001234

مثال : 02632806031[فاصله]02632806032

مثال : 02632806031
درصورتی که مدیریت شعبه جزیره کیش را برعهده دارید، این گزینه را انتخاب نمایید
ثبت نام و نام خانوادگی مدیر فنی الزامی است.
ثبت کدملی مدیر فنی الزامی است.
نام خانوادگی بازرس کدملی بازرس
تصویر با پسوند png و jpg و tiff با حداکثر حجم 1 مگابایت وارد نمایید.
هنوز فایلی ارسال نکرده‎اید.
شرکت صلاحیت بازرسی آسانسورهای هیدرولیکی را دارا می باشد.
دقت شود، به دلیل اینکه کلیه پیام های سامانه از طریق این پست الکترونیکی به اطلاع شرکت می رسد،لذا این پست الکترونیکی باید معتبر و اصلی باشد.

مثال : example@domain.com
captcha