سامانه مدیریت بازرسی آسانسور


این سامانه در راستای استقرار دولت الکترونیک در سازمان ملی استاندارد ایران، جهت خدمات روان و شفاف بازرسی آسانسور براساس استاندارد های جاری سازمان در مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان طراحی گردیده است، که در ادارات کل استانی مورد بهربرداری قرا می گیرد.
در این سامانه تمامی فرایند های در خواست بازرسی تا صدور تاییدیه ایمنی و کیفیت آسانسور در بستر اینترنت بصورت الکترونیکی انجام می گیرد. همچنین امکان سرویس دهی به متقاضیان از طریق دفاتر پیشخوان، اتصال به سامانه شهرداری های سراسر کشور و نیز تامین گزارشات آماری مورد نیاز سازمان در آن پیش بینی شده است. پیش بینی می شود با استقرار این سامانه، نیاز سازمان به ثبت اطلاعات آسانسور و گزارشگیری های مرتبط از سامانه « سیماوآ » بی نیاز باشد.
ادامه مطلب