ثبت درخواست بازرسی ادواری

انتخاب استان الزامی است
انتخاب نام شهر الزامی است
انتخاب منطقه شهرداری الزامی است
انتخاب نام شرکت الزامی است
انتخاب نوع شخصیت الزامی است
وارد کردن شماره پروانه ساختمان الزامی است
وارد کردن تایید شماره پروانه ساختمان الزامی است
وارد کردن شماره پلاک ثبتی الزامی است
وارد کردن تاریخ پروانه ساختمان الزامی است
وارد کردن نام متقاضی الزامی است
وارد کردن کد شناسه ملی الزامی است
وارد کردن تلفن ثابت الزامی است
وارد کردن تلفن هماهنگی مالک الزامی است
وارد کردن آدرس الزامی است

آسانسور کششی


انتخاب کاربری آسانسور الزامی است
وارد کردن ظرفیت آسانسور الزامی است
وارد کردن ظرفیت آسانسور الزامی است
وارد کردن سرعت آسانسور الزامی است
وارد کردن تعداد طبقات الزامی است
وارد کردن تعداد توقف الزامی است
انتخاب جهت جغرافیایی آسانسور الزامی است
وارد کردن شماره آسانسور الزامی است
انتخاب قطر طناب فولادی آسانسور الزامی است
انتخاب نوع موتورخانه آسانسور الزامی است
انتخاب فایل الزامی است.captcha
وارد کردن کد امنیتی الزامی است