*:
*: *:
*:   :
*: *:
*: *:
(مثال: B1)          : *:
*: *:
*: *:
*:
*:


   
{{filesProgress[elevator.index].countTo}}
{{elevator.ElevatorClassId | ElevatorClassTitle}}
{{elevator.Capacity_Kg}}
{{elevator.Capacity_People}}
{{elevator.ElevatorSpeed}}

{{elevator.FloorCount}}
{{elevator.StopNumber}}
{{elevator.DirectionId | DirectionTitle}}

{{elevator.SteelRopeDiameter | SteelRopeDiameterTitle}}
{{elevator.HaveMotorEmplacement | HaveMotorEmplacementTitle}}
{{filesProgress[$index].countTo}}%
*:
captcha
loading
در حال دریافت اطلاعات آسانسور، لطفا کمی صبر کنید...